Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти” задочна форма на обучение, Геодезически факултет

27.01.2020, Деканат ГФ

Летен семестър на учебна 2019/2020 година, 1 част Source: Деканат ГФ