Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “ Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет

10.02.2020, Деканат ГФ

Разпис на специалността за летен семестър на учебна 2019/2020 г.  Source: Деканат ГФ