Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет

10.02.2020, Деканат ГФ

Разпис на специалността за летен семестър на учебна 2019/2020 г. Source: Деканат ГФ