Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТА ЗА ДЕКАН НА ГФ

14.02.2020, Изборна комисия на ГФ

Съгласно изискванията за процедурата за провеждане на избор на Декан на Геодезически факултет за мандат 2020-2024 г., до 12:00 ч. на 14 февруари 2020 г. в Деловодството на УАСГ са подадени документите от един кандидат:
- проф. д-р инж. Елена Пенева - Златкова
 

На свое заседание, проведено на 14 февруари от 13:30 ч. в канцеларията на Геодезически факултет, Комисията по избори установи, че представените от кандидата за Декан документи отговарят на изискванията.

Документите съдържат платформа за бъдеща дейност, творческа автобиография и декларация – съгласие за публикуване на представените от кандидата платформа и творческа автобиография в WEB страницата на УАСГ.
 Source: Изборна комисия на ГФ

Автобиография
Изборна комисия на ГФ

Платформа
Изборна комисия на ГФ