Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Изпитни дати към катедра "Висша геодезия" - лятна редовна изпитна сесия 2023 г
07.06.2023, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
СКРЪБНА ВЕСТ
31.05.2023, Деканат ГФ
Геодезически факултет при Университетът по архитектура, строителство и геодезия с дълбоко прискърбие съобщава, че на 30 май 2023 г. ни ...
ПОКАНА: Защита на докторска дисертация
19.05.2023, Катедра "Висша геодезия"
На 31 май 2023 г. от 17.15 часа в зала 318Р на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на инж. Арбен Джиали за присъждане на ...
Source: Катедра "Висша геодезия"
ПОКАНА Защита на докторска дисертация
19.05.2023, Деканат ГФ
Защита на докторска дисертация „Геодезически методи при строителството на сгради и съоръжения“ с автор инж. Петя ...
Source: Деканат ГФ
График учебни практики - Геодезически факултет
10.05.2023, Деканат ГФ

Source: Деканат ГФ
Връчване на дипломи на студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УЕИП, дипломирали се през януари 2023 г.
19.04.2023, Деканат ГФ
На 24.04.2023 г. от 11:30 ч. в зала 520, Ректорат, ще се проведе официалната церемония по връчване на дипломите на студенти от специалности ...
Source: Деканат ГФ
Актуализация на учебни програми за специалности „Геодезия“ и „УУЗИ“
13.04.2023, Деканат ГФ
Уважаеми преподаватели от ГФ при УАСГ, В Деканата на ГФ са внесени за обсъждане учебни програми за специалности „Геодезия“ и ...
Source: Деканат ГФ
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
03.04.2023, Деканат ГФ

Source: Деканат ГФ
изпитни дати на катедра "Висша геодезия" - зимна поправителна сесия
07.02.2023, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 12