Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Държавни дипломни защити в ГФ, януари 2023 г.
19.01.2023, Деканат ГФ
Дипломните защити на студентите от специалност "Геодезия" ще се проведат на 25.01. и 26.01.2023 г. от 9:00 ч. в зала 520, Ректорат. Графикът е ...
Source: Деканат ГФ
Изпитни дати за катедра "Висша геодезия" - зимна редовна изпитна сесия
10.01.2023, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
Покана за дипломни защити на специалност УЕИП – януари 2023 г.
06.01.2023, Деканат ГФ
Дипломните защити на студентите от специалност "Управление на европейски инфраструктурни проекти" към ГФ при УАСГ, ще се проведат ...
Source: Деканат ГФ
Пролетна стажантска програма 2023 Есри България
01.12.2022, Деканат ГФ
Уважаеми студенти от Геодезически факултет, Приканваме Ви да се запознаете с предложението стажантска програма на колегите от ЕСРИ ...
Source: Деканат ГФ
Връчване на дипломи на студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ, дипломирали се през юли и август 2022 г.
30.11.2022, Деканат ГФ
Уважаеми колеги, Заповядайте на тържеството по повод връчването на дипломите на инженерните специалности, както и на специалности ...
Source: Деканат ГФ
Връчване на дипломи на студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ, дипломирали се през юли и август 2022 г.
30.11.2022, Деканат ГФ
 Уважаеми колеги, Заповядайте на тържеството по повод връчването на дипломите на инженерните специалности, както и на специалности ...
Source: Деканат ГФ
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
30.11.2022, Деканат ГФ
Пролетна стажантска програма 2023 I Есри Българи
Source: Деканат ГФ
На вниманието на студентите 1 курс от Геодезически факултет
17.11.2022, Деканат ГФ
Дарителска инициатива 100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“  
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 12