Home / Faculties / Department of Applied Linguistics and Physical Culture / Faculty News /

Спортна зала

05.10.2020, ЦФВС

Ректора на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков, откри реновираната спортна зала на територията на университета. Присъстваха пом. ректора - инж. Димитър Витанов и председателя на студентски съвет - Петър Стоянов. Колегите от Центъра по физическо възпитание и спорт изказаха благодарност, за подобряването на материалната база и отношението на ръководството към спорта в УАСГ.