Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

График за провеждане на присъствени консултации от преподавателите във ФТС от 01.01.2021 -31.01.2021 г.

06.01.2021