Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ГРАФИК За зимната ПОПРАВИТЕЛНА сесия и начин за провеждането й през учебната 2020/2021 г. към катедра “Висша геодезия” /на всички дати могат да се явяват и семестриално завършили студенти и студенти задочна форма на обучение/

11.02.2021, Висша геодезия


Source: катедра Висша геодезия