Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Заповед на Декана на ХТФ относно частично присъствено практическо обучение

24.02.2021, Петър Филков

 В заповедта се посоват специалностите и дисциплините, по които ще има присъствено обучение, както и седмиците от семестъра, в които то ще се провежда.Source: Хидротехнически факултет