Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Допълнителни изпитни дати към ХТФ а кандидат-дипломанти

26.02.2021, Петър Филков

 Допълнителните дати са за потенциални дипломанти за летния семестър на учебната 2020/21 г. с останал един неположен изпит.

 Списъкът на допълнителните дати при преподавателите от различните катедра на Хидротехнически факултет е даден в приложения файл.Source: Хидротехнически факултет