Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Получаване на дипломи - дипломирани студенти към Геодезически факултет през януари 2021 г.

18.03.2021, Деканат ГФ

Дипломираните студенти към Геодезически факултет през януари 2021 г. могат да получат дипломите си във факултетната канцелария - всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. Source: Деканат ГФ