Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Провеждане на присъствени практически упражнения в Геодезически факултет

16.04.2021, Деканат ГФ

График за провеждане на присъствени практически упражнения за специалности Геодезия – редовна форма на обучение и УУЗИ – редовна форма на обучение към Геодезически факултет за летен семестър на учебна 2020/2021 година Source: Деканат ГФ

График
Деканат ГФ