Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Заповед на Декана на АФ относно провеждане на практически занятия

16.04.2021

 Уважаеми колеги,
Моля, да се запознаете с приложената заповед за провеждане на практическите занятия в АФ.Source: Деканат на АФ