Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

График на летни практики - Геодезически факултет

31.05.2021, Деканат ГФ

летен семестър на учебна 2020/2021 г. Source: Деканат ГФ

График
Деканат ГФ