Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС

05.08.2021, С. Първанова

Разписът на занятията за 1-ви и 2-ри курс може да намерите на:

uacg.bg/filebank/att_21193.pdf

Очните занятия на курсове 3 до 6 са съгласно приложения файлSource: Деканско ръководство на СФ