Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

14.09.2021

 Ръководството на Факултета по транспортно строителство кани всички студенти от I -ви курс, от 12.00 часа, в зала 301 А (заседателна зала на ФТС), корпус А, ет. 3, до стълбите, вход от ул. "Добри Войников", за откриване на учебната година и раздаване на студентските книжки.