Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

На вниманието на студентите от СФ, специалност ССС, защитили на лятна дипломна сесия 2020/2021 уч. г.

16.12.2021, С. Първанова

Студентите от специалност ССС, защитили на лятната дипломна сесия на 2020/2021 уч. г. могат да получат дипломите си във факултетната канцелария на СФ от 17.12.2021 г. до 23.12.2021 г. вкл., от 10:00 до 12:00 ч.Source: Деканско ръководство на СФ