Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Кандидатстване за мобилност по програма Еразъм+ за преподаватели и служители за 2022-2023г./ Първа покана/ Програмни страни

22.12.2021

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява Първа покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност по програма “Еразъм+” през учебната 2022 - 2023 г. в направления: мобилност на персонал с цел преподаване или обучение.

Желаещите да участват трябва да подадат заявление за намерение по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg в срок до 31.01.2022 г. вкл.

Максималната продължителност на мобилността е една седмица ( 5 работни дни).
За допълнителна информация в сайта на УАСГ: Международна дейност/ Еразъм+/ Мобилност на персонала за преподаване и обучение - http://www.uacg.bg/?p=423&l=1.

Забележка!: Поради текущия процес на подновяване на споразуменията с всички университети партньори за новия програмен период по програма Еразъм+, е възможно да има промени в информацията: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори.

Възможно е да се наложат промени в заявените от кандидатите дестинации за мобилност във всички случаи на промяна на условията по споразуменията за новия програмен период по програма Еразъм.