Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС - летен семестър на 2021/22 уч.г.

14.01.2022, С. Първанова

Планираните, предстоящи учебни занятия със задочни студенти (1-ви етап на летния семестър) ще се провеждат в “on-line” среда

Разписът на занятията за всички курсове е в приложения файл