Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

На вниманието на студенти от специалности "Управление в строителството" и "Управление на проекти в строителството"

14.01.2022, С. Първанова

Предложение за студентски стаж в община Сухиндол

В Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е постъпило заявление от община Сухиндол (област Велико Търново), която има необходимост от подкрепа в областта на „Устройството на територията“ и по-специално от студенти – специалисти по „Управление на проекти в строителството“.

Стаж в община Сухиндол (област Велико Търново)
• две стажантски места
• неплатен стаж с възможност за осигуряване на квартира
• за три месеца (февруари-април)
• специалисти по „Управление на проекти в строителството“
• за студенти родом от общината или от областта с цел минимизиране на личните разходи.
 Source: Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)