Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

ПОКАНА ЗА ДИПЛОМНА ЗАЩИТА НА 01.02. 2022 Г. СПЕЦИАЛНОСТ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО", СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО"

28.01.2022, Деканат ФТС