Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

ПОКАНА ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА 15.02.2022 г, СПЕЦИАЛНОСТ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО", СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО"

09.02.2022, Деканат ФТС