Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

На вниманието на студентите от ГФ при УАСГ

01.04.2022, Деканат ГФ

Уважаеми студенти,
Представяме на вашето внимание извадка от приетия на 09.03.2022 г. Правилник за административната дейност в УАСГ.

 Извадката касае административното обслужване на студентите в УАСГ.Source: Деканат ГФ

Извадка от ПАД
Деканат ГФ