Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

График за провеждане на учебните практики в Геодезически факултет

08.04.2022, Деканат ГФ

Графикът е за летен семестър на учебна 2021/2022 г. Source: Деканат ГФ