Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана за Общо събрание на ГФ

08.04.2022, Деканат ГФ

Общото събрание на ГФ ще се проведе на 10.05.2022 г. (вторник) от 17:15 ч. в з. 250. Source: Деканат ГФ