Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА Защита на докторска дисертация

13.05.2022, Деканат ГФ

Защита на докторска дисертация „Съвременни методи на картографско моделиране на планински територии“ с автор инж. Добрин Веселинов Петков, редовен докторант към катедра „Фотограметрия и картография“ 

 Защитата ще се състои на 01.06.2022 г. от 17:00 ч. в зала 220Source: Деканат ГФ

Заповед НЖ
Деканат ГФ


Автореферат
Деканат ГФ