Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

ВАЖНО ЗА ЗАДОЧНИТЕ СТУДЕНТИ

01.06.2022, Петър Филков

 Поради провеждане на кандидат-студентски изпити в корпус А на 13, 15 и 17 юни, занятията със задочните студенти от ІІІ, ІV и V курс в периода 13-17 юни се разрешава да бъдат в електронна среда от разстояние.

Преподавателите по дисциплините, предвидени в първата седмица на Втори етап на летен семестър ще се свържат със студентите от ІІІ, ІV и V курс на специалности ВиК и ХС, за да се уточни начинът на провеждане на занятията.

Студентите се умоляват да следят служебните си ел. пощи, платформата MS Teams, както и груповите ел. пощи за актуална информация.

Студентите от І и ІІ курс са в присъствено обучение, съгласно приложения график.Source: Хидротехнически факултет