Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана за дипломни защити специалност УЕИП – януари 2022 г.

06.06.2022, Деканат ГФ

Дипломните защити на студентите от специалност "УЕИП" към ГФ при УАСГ, ще се проведат на 09.06.2022 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 115, сектор 7, Б корпус на УАСГSource: Деканат ГФ