Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Защита на докторска дисертация „Съвременни геодинамични изследвания в сеизмично активен регион, базирани на геодезически измервания“ с автор инж. Филип Касаповски, докторант в самостоятелна, платена форма на обучение към катедра „Висша геодезия“

14.06.2022, Катедра "Висша геодезия"

Защитата ще се състои на 20.06.2022 г. от 17:00 чSource: Катедра "Висша геодезия"