Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Актуализиран график за провеждане на учебните практики в Геодезически факултет

28.06.2022, Деканат ГФ

Графикът отразява минимално направените промени (отбелязани удебелени и в червен цвят), които засягат само учебните практики на 1, 2 и 3 курс, специалност „Геодезия“. Промените са във връзка с оптимизиране на престоя на студентите в УСБ „Семково“. Source: Деканат ГФ