Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Покана за дипломни защити на 12.07.2022 г. специалност "Транспортно строителство", специализация "Пътно строителство" и специализация "Строителство на транспортните съоръжения""

06.07.2022