Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - август 2022 г.

28.07.2022, Деканат ГФ

Дипломните защити на студенти от специалност УУЗИ ще се проведат на 03.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала 115, корпус Б на УАСГ 

Графикът за явяване е съгласно приложената покана. Source: Деканат ГФ

Покана
Деканат ГФ