Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Информация за студентите от специалност Геодезия

29.07.2022, Деканат ГФ

Уважаеми студенти от специалност Геодезия,

Министерството на образованието и науката публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване.
Освен до информация за специалностите, студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата.
 

За повече информация вижте приложения файл. Source: Деканат ГФ