Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Разпис на специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти"

10.08.2022, Деканат ГФ

Специалност “Управление на Европейски инфраструктурни проекти", 1 и 2 курс, I-ви семестърSource: Деканат ГФ