Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”

09.08.2022, Деканат ГФ

Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически факултет при УАСГ, учебна 2022/2023 година

Условия за кандитатстване
Заявление за държавна поръчка (docx файл)
Заявление за платено обучение (docx файл)Source: Деканат ГФ