Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Класирани за магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти“ – Задочна форма на обучение, учебна 2022-2023 година

22.08.2022, Деканат ГФ


Source: Деканат ГФ