Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Поправителни изпити катедра "Хидротехника и хидромелиорации" - септември 2022 г.

08.09.2022, Петър Филков

 Датите за поправителни изпити по водените от преподавателите на катедрата дисциплини са посочени в прикачения файлSource: катедра "Хидротехника и хидромелиорации"