Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Разпис (програма) на лекциите и упражненията за ВиК, Хидростроителство и Инж.екология - зимен семестър, учебна 2022/23 година

14.09.2022, Петър Филков

 Разписът на занятията през зимен семестър на учебната 2022/23 година за специалностите от Хидротехнически факултет е даден в прикачения файл.

 

 Освен посочените дисциплини, всички студенти от І до ІV курс, включително, трябва в началото на семестъра да се запишат за един вид спорт в Център по физическо възпитание и спорт - Ректорат, сграда откъм бул. "Драган Цанков", стаи 253-257. Уеб адрес: uacg.bg/Source: Хидротехнически факултет