Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Документи на кандидатите за Декан на ХТФ -- мандат 2024-2028 г.
19.02.2024, Петър Тодров

Source: Изборна комисия ОС на ХТФ
ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд на инж. Борислава Гладкова
13.02.2024, В. Захариева

Source: Катедра "Хидравлика и хидрология"
Правила за провеждане на редовни избори за Декан, Председател, Заместник-председател и членове на Общото събрание на Хидротехнически факултет
05.02.2024
Правилата за провеждане на изборите са приети с Протокол № 1/02.02.2024 г. на заседание на Изборната комисия към ОС на ХТФ и са представени в ...
Source: Изборна комисия към ОС на ХТФ
Покана за Изборно Общо събрание на ХТФ 02.2024 г.
29.01.2024, Петър Филков
 Свиква се Общото събрание на Хидротехнически факултет при УАСГ на 27.02.2024 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала Б 224 при следния дневен ред: ...
Source: Председател на ОС на ХТФ
Разписи задочно обучение - летен семестър 2023-24 година
23.01.2024, Петър Филков
 Представени са разписите за специалности ВиК и ХС - задочно обучение, за първи етап на летен семестър.
Source: Хидротехнически факултет
ВАЖНО за задочните студенти в ХТФ - коригирани разписи за м. януари 2024 г.
21.12.2023, Петър Филков
Разписите за провеждане на занятия със задочни студенти през ІІ етап на зимен семестър са коригирани, във връзка със Заповед на Ректора ...
Source: Хидротехнически факултет
КОРИГИРАНИ разписи на специалностите от ХТФ, валидни от 18.12.2023 г.
14.12.2023, Петър Филков
 Въз основа на Заповед № 893/14.12.2023 г. на Ректора на УАСГ, считано от 18.12.2023 г., се променят залите на провеждане на някои дисциплини за ...
Source: Хидротехнически факултет
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 8