Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
18.01.2022, Петър Филков
 Поради заболяване на служителките от канцеларията на ХТФ, режимът на приемане на студенти се променя. 
Source: Хидротехнически факултет
Заповед на Декана на ХТФ относно заверките
06.01.2022, Петър Филков
 Със заповедта се удължава срокът за заверка на зимен семестър на студентите от ХТФ, въвеждат се специфични изисквания за реда на ...
Source: Хидротехнически факултет
Дипломи на дипломираните през м. юли 2021 г.
14.09.2021, Петър Филков
 Дипломите на защитилите дипломанти през лятната сесия на учебната 2020/21 г. са подготвени за подпис от дипломантите и се намират във ...
Source: Хидротехнически факултет
Възможност за безплатно обучение в ХТФ
08.09.2021, Петър Филков
 Според "Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключен договор с ...
Source: Хидротехнически факултет, "Автомагистрали - Черно море" АД - Шумен
ВАЖНО за студентите задочно обучение - занятия по спорт
08.09.2021, Петър Филков
 Занятията по спорт за студентите задочно обучение ще се провеждат, според графика, даден в приложения файл.
Source: Център за физическо възпитание и спорт
Обява за конкурс за наемане на млад учен към проект
08.09.2021

Source: Хидротехнически факултет
Отличие за проф. Хелмут Кройс
08.07.2021, Петър Филков
 Проф. Хелмут Кройс - доктор хонорис кауза на УАСГ, бе удостоен с медал Prehtl за заслуги към Технически университет-Виена
Source: Хидротехнически факултет
Възможност за безплатно обучение в специалностите на ХТФ
02.06.2021, Петър Филков
 От учебната 2021/2022 г. студенти от специалности към Хидротехническия факултет на УАСГ могат да се обучават безплатно, при сключен ...
Source: Хидротехнически факултет
Покана за Общо събрание на ХТФ
28.05.2021
ПОКАНА за участие в работата на Общото събрание на Хидротехнически факултет при УАСГ
Source: Хидротехнически факултет
Go to page 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8