Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Класирани за магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти“ – задочна форма на обучение, учебна 2023/2024 година
21.08.2023, Деканат ГФ
Записването се извършва в периода от 23.08.2023 г. до 01.09.2023 г. вкл., в канцеларията на Геодезическия факултет (стая 208А, ет. 2 в сградата на ...
Source: Деканат ГФ
Кандидатстване кратка магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
08.08.2023, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически факултет при ...
Source: Деканат ГФ
Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Устройство и управление на земи и имоти”
02.08.2023, Геодезически факултет
Випуск 2023 година /първи дипломен семестър/ 03.08.2023 г. от 10.00 ч. в зала 115, блок 7, корпус Б на УАСГ
Source: Деканат ГФ
Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Устройство и управление на земи и имоти”
31.07.2023, Деканат ГФ
випуск 2023 година /първи дипломен семестър/ 03.08.2023 г. от 10.00 ч. в зала 115, блок 7, корпус Б на УАСГ  
Source: Деканат ГФ
Държавни дипломни защити в Геодезически факултет, юли 2023 г.
05.07.2023, Деканат ГФ
Дипломните защити на студентите от специалност "Геодезия" ще се проведат от 10.07.2023 г. до 12.07.2023 г., вкл., от 9:00 ч. в зала 520, Ректорат. ...
Source: Деканат ГФ
Изпитни дати към катедра "Висша геодезия" - лятна редовна изпитна сесия 2023 г
07.06.2023, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
СКРЪБНА ВЕСТ
31.05.2023, Деканат ГФ
Геодезически факултет при Университетът по архитектура, строителство и геодезия с дълбоко прискърбие съобщава, че на 30 май 2023 г. ни ...
ПОКАНА: Защита на докторска дисертация
19.05.2023, Катедра "Висша геодезия"
На 31 май 2023 г. от 17.15 часа в зала 318Р на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на инж. Арбен Джиали за присъждане на ...
Source: Катедра "Висша геодезия"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12