Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Разпис на занятията за зимния семестър на уч. 2022/23 г. за специалности ССС и Управление в строителството

14.09.2022, С. Първанова

Разписът на учебните занятия заедно с избираемите дисциплини по семестри и специалности са в приложения файлSource: Деканско ръководство на СФ