Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Списъци на студентите от ГФ 1 курс по групи и специалности

14.09.2022, Деканат ГФ

Списъци на студентите от Геодезически факултет по групи за специалности Геодезия и Управление и устройство на земи и имоти (УУЗИ) Source: Деканат ГФ