Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Откриване на учебната 2022-2023 г.

15.09.2022, Деканат ГФ

Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествена церемония по официалното откриване на учебната 2022 - 2023 година на най-старото Висше техническо училище в Република България.
Тържеството ще се състои на 19 септември 2022 г. от 11:00 ч. в Аула Максима на университета.
Връчването на студентските книжки на първокурсниците от Геодезически факултет ще бъде от 12:30 ч. в зала 250 (стара сграда в двора на университета).
След 14:00 ч. занятията на първокурсниците продължават по официално оповестения разпис (виж раздел "Новини" на Геодезически факултет).
 Source: Деканат ГФ