Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Класиране и записване на кандидатите за платено обучение в ОКС Магистър по "Безопастност на пътното движение", съвместно с АМВР

11.10.2022

Датите за записване след първо класиране за ОКС „Магистър“ в задочна форма на обучение  са 12 и 13.10.2022 г. от 8.00 до 16.00 часа.

Записването се извършва лично в Ректората на АМВР – бул. „Александър Малинов“ № 1, зала 404, ет. 4.

Необходими документи за записване

  1. Лична карта.
  2. Четири броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
  3. Оригинал на диплома за висше образование.
  4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
  5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 500.00 лв. за специалност БПД. Внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР