Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Промени в лекцинните дисциплини на специалностите в АФ за 10 и 11 ноември 2022 г. във връзка с провеждането на научната конференция "80 години УАСГ"

31.10.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов

Съгласно утвърдената програма на научната конференция "80 години УАСГ" на 10 и 11 ноември лекционните дисциплини на специалносите в АФ следва да бъдат променени както следва:

дата час на провеждане според седмичния разпис специалност курс поток дисциплина зала съгласно седмичния разпис промяна
10.11.2022 г. 11-12 ч Архитектура 1 1, 2 Изобразителни средства 230 отменя се*
10.11.2022 г. 12-14 ч Архитектура 1 1 Строителни материали 230 отменя се*
10.11.2022 г. 14-16 ч Архитектура 1 1, 2 Математика 228 отменя се*
10.11.2022 г. 14-16 ч Архитектура 3 1, 2 Технически инсталации и системи 230 отменя се*
10.11.2022 г. 10-12 ч Архитектура 5 преддипломанти ЖС Жилини сгради - спец. лекц. курс 315 отменя се*
10.11.2022 г. 12-14 ч Архитектура,
Урбанизъм (М)
5 преддипломанти Културна антропология на града 315 провежда се в зала 802
10.11.2022 г. 14-16 ч Архитектура 5 преддипломанти ТА Реконструкция на сгради 315 отменя се*
10.11.2022 г. 08-10 ч Урбанизъм (М) - - Интегрирано управление на крайбрежни зони 316 отменя се*
10.11.2022 г. 10-12 ч Урбанизъм (Б) 1 - Въведение в урбанизма 316 провежда се в зала 315А
10.11.2022 г. 12-14 ч Архитектура 5 преддипломанти ТА Архитектурни конструкции 316 отменя се*
10.11.2022 г. 14-16 ч Урбанизъм (Б) 1 - История на урбанизма 316 отменя се*
11.11.2022 г. 08-10 ч Архитектура 5 преддипломанти ИДА, ИТА, ТА Организация на строителството 230 отменя се*
11.11.2022 г. 10-12 ч Архитектура 5 преддипломанти Социология на архитектурата 230 отменя се*
11.11.2022 г. 12-14 ч Архитектура 1 1 Математика 230 отменя се*
11.11.2022 г. 14-16 ч Архитектура 3 1, 2 Аграрни сгради 230 отменя се*
11.11.2022 г. 10-12 ч Урбанизъм (Б),
ЛАЛП
1, 1 - Умения за учене и комуникация 315 провежда се в зала 315А
11.11.2022 г. 08-10 ч Урбанизъм (Б) 4 - Съвременна урбанистична практика (Л) 316 провежда се в зала 805
11.11.2022 г. 10-12 ч Урбанизъм (Б) 4 - Съвременна урбанистична практика (С) 316 провежда се в зала 805

 *занятията, които се отменят, съответно следва да бъдат проведени проведени в подходящо допълнително време - включително в седмицата след приключване на семестъра.Source: Деканат на АФ