Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Покана за участие в кръгла маса „Актуални проблеми на архитектурното образование в първите десетилетия на ХХI век“, организирана от САБ

04.11.2022

 

Уважаеми колеги, Съюзът на архитектите в България (САБ) отправя покана за участие в кръгла маса на тема „Актуални проблеми на архитектурното образование в първите десетилетия на ХХI век“, организирана от САБ със съдействието на УАСГ, НБУ, ВСУ „Черноризец храбър“ и ВСУ „Любен Каравелов“.

 

Научно ръководство: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачeв, проф. д-р арх. Георги Георгиев, доц. д-р арх. Ясен Кьосев, доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, доц. д-р инж. Анита Хандрулева

Дата и час на провеждане на събитието: 22 ноември 2022 г. от 13 ч в Централния дом на архитекта на ул. „Кракра“ 11 в София

Заявките за участие се приемат до 10 ноември 2022 г., като подробности по приемането им са налични в приложената към настоящото обявление предварителна покана.Source: САБ