Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Разпис на занятията за летния семестър на уч. 2021/22 г. за специалности ССС и Управление в строителството
14.02.2022, С. Първанова
Разписът на учебните занятия заедно с избираемите дисциплини по семестри и специалности са в приложения файл
Държавни дипломни защити в СФ през м. януари-февруари 2022 г.
26.01.2022, С. Първанова
Графикът за провеждане на втори дипломен семестър за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
Зимна редовна сесия 2022 г. - изпитни дати и правила за провеждане в СФ при УАСГ
20.01.2022, С. Първанова

Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студенти от специалности "Управление в строителството" и "Управление на проекти в строителството"
14.01.2022, С. Първанова
Предложение за студентски стаж в община Сухиндол
Source: Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС - летен семестър на 2021/22 уч.г.
14.01.2022, С. Първанова
Планираните, предстоящи учебни занятия със задочни студенти (1-ви етап на летния семестър) ще се провеждат в “on-line” среда
Заповед на Декана на СФ относно заверките
14.01.2022
С настоящата заповед се удължава срокът за заверки на зимния семестър на 2021/22 уч. г. и се променят сроковете за втори дипломен семестър. ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Кандидатстване за мобилност по програма Еразъм+ за преподаватели и служители за 2022-2023г./ Първа покана/ Програмни страни
22.12.2021
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява Първа покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност по ...
На вниманието на студентите от СФ, специалност ССС, защитили на лятна дипломна сесия 2020/2021 уч. г.
16.12.2021, С. Първанова
Студентите от специалност ССС, защитили на лятната дипломна сесия на 2020/2021 уч. г. могат да получат дипломите си във факултетната ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите от СФ, защитили на лятна дипломна сесия 2020/2021 уч. г.
01.12.2021, С. Първанова
Дипломираните студенти от специалности „Управление в строителството“ (бакалавърска програма) и „Управление на проекти в ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12