Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Заповед на Декана на СФ относно заверките
14.01.2022
С настоящата заповед се удължава срокът за заверки на зимния семестър на 2021/22 уч. г. и се променят сроковете за втори дипломен семестър. ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Кандидатстване за мобилност по програма Еразъм+ за преподаватели и служители за 2022-2023г./ Първа покана/ Програмни страни
22.12.2021
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява Първа покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност по ...
На вниманието на студентите от СФ, специалност ССС, защитили на лятна дипломна сесия 2020/2021 уч. г.
16.12.2021, С. Първанова
Студентите от специалност ССС, защитили на лятната дипломна сесия на 2020/2021 уч. г. могат да получат дипломите си във факултетната ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите от СФ, защитили на лятна дипломна сесия 2020/2021 уч. г.
01.12.2021, С. Първанова
Дипломираните студенти от специалности „Управление в строителството“ (бакалавърска програма) и „Управление на проекти в ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите, записани в 4-ти или 5-и курс, специалност ССС. Строително дружество „Р.С. Инженеринг“ ООД отпуска стипендия „инж. Рашко Стайков“
26.10.2021, С. Първанова
Общото събрание на дружество „Р.С. Инженеринг“ ООД отпуска стипендия „инж. Рашко Стайков“ на стойност 1000 лв. на семестър на ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите, записани в 7-и или 9-и семестър, специалност ССС
18.10.2021, С. Първанова
Регионалното ръководство на КИИП София-град ежегодно отпуска стипендии на студенти, показали високи успехи в учебния процес. За ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Разпис на занятията за зимен семестър на уч. 2021/22 г. за специалности ССС и Управление в строителството
17.09.2021, С. Първанова
Разписът на учебните занятия заедно с избираемите дисциплини по семестри и специалности са в приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС
05.08.2021, С. Първанова
Разписът на занятията за 1-ви и 2-ри курс може да намерите на: uacg.bg/filebank/att_21193.pdf Очните занятия на курсове 3 до 6 са съгласно приложения ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Изпит за студенти от предходни години на проф. Вл. Костов
07.07.2021

Source: Деканско ръководство на СФ
Go to page 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 14