Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Заповед No 338
16.04.2021

Source: Деканат на СФ
Обява за конкурс за наемане на млад учен
08.03.2021
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН (ПОСТ-ДОКТОРАНТ) КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ...
Заповед на Декана на СФ
19.02.2021

Source: Деканат на СФ
Учебен график за летен семестър 2020/2021
18.02.2021

Source: Деканат на СФ
Заповед No 2 на Декана на СФ
06.01.2021

Source: Деканат на СФ
Обява за конкурс за наемане на специалист по рентгенова флуоресценция
16.12.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕНТГЕНОВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Заповед на Декана на СФ от 18.11.2020 г.
19.11.2020

Source: Деканат на СФ
Дипломанти от лятна сесия 2020 г.
09.10.2020
Канцеларията на Строителен факултет при УАСГ съобщава, че дипломите на защитилите дипломанти през юли 2020 год. са готови за подписване. ...
Source: Деканат на СФ
Go to page 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 12